Tuin

Als je geboren en opgegroeid bent in onze Westerse maatschappij, dan weet je als geen ander dat een harmonieus, liefdevol leven niet vanzelfsprekend is. “Mens sana in corpore sano” (oftewel een gezonde geest in een gezond lichaam) is dus niet vanzelfsprekend. Nieuwe inzichten opdoen is de basis voor alle verandering, hoe moeizaam het verkrijgen van deze inzichten soms ook is.

“Everything gardens” (oftewel alles tuiniert). Als je deze zin goed tot je door laat dringen, kom je tot de ontdekking dat hier een hele serie symbolieken en metaforen in samengepakt zijn. Een tuin kan een plek zijn waar nieuwe dingen tot wasdom komen. Een tuin voedt, maar een tuin moet ook gevoed worden. Een tuin is een ideale plek om te ontmoeten, maar ook om te ont-moeten (minder te hoeven, minder te moeten). Een tuin vraagt om fysieke inspanning, maar geeft ook ruimte voor emotionele rust en spirituele verstilling. Een tuin vraagt om menselijk denkwerk, maar in heel veel gevallen weet de natuur zelf veel beter wat nodig is. Hoe ga je daar me om in een wereld vol neuroses?

Eetbare natuurtuin “Inanna” in Arnhem – Malburgen is een plek waar de genoemde zoektocht naar nieuwe inzichten voorop staat. We onderscheiden hierin vijf belangrijke niveaus: fysiek, emotioneel, mentaal, relationeel en spiritueel.

Persoonlijke ontwikkeling heeft te maken met alle beslissingen, die je iedere dag weer van uur tot uur neemt over hoe je je leven inricht. Als je om je heen kijkt zul je tot de ontdekking komen dat heel veel aspecten van het leven door versnippering weinig samenhang lijken te vertonen. Vandaar dat we met steeds meer mensen op zoek zijn naar integratie en op holisme gerichte ervaringen. Eetbare natuurtuin “Inanna” in Arnhem – Malburgen biedt de mogelijkheid om deze ervaringen niet alleen vorm te geven, maar ook te structuren tot een zinvol geheel.

Tuinvaardigheden zoals zaaien, wieden, oogsten, verwerken zijn belangrijk en fundamenteel. Maar het is in onze ogen veel interessanter om te kijken naar wat het leren van deze vaardigheden met je doet. Zeker als je na het zaaien de eerste kiemplanten ziet opkomen, je zaailingen op een nieuwe plek zet, kwetsbare groeiende planten moet beschermen tegen overwoekering en je eerste oogst binnenhaalt.

Tuinsymboliek gebruiken om relaties te bestuderen en te verklaren kan heel verhelderend zijn. Observeren wat er in een tuin gebeurt zonder de aandrang te voelen om meteen in te grijpen is ook een bijzondere ervaring. Je leven beschouwen als een tuin waarin van alles groeit en bloeit, levert vaak zinvolle nieuwe perspectieven op. Waar het ons om gaat is, dat je dingen in jezelf wakker laat worden, die je in staat stellen om een nieuwe draad aan je leven toe te voegen.

Rondom Eetbare natuurtuin “Inanna” gaan we uit van drie ethische beginselen: 1] Zorg voor de Aarde, 2] Zorg voor de mens, 3] Zorg voor de toekomst / Samen delen. Datgene wat we bieden zou je, net als het leven, kunnen zien als een doorlopende cursus. Je stroomt in, gaat mee op ontdekkingsreis en vervolgt daarna weer je eigen weg. We hebben een aantal momenten in de week waarop we bij elkaar komen om onze kennis over tuinieren (fysiek, emotioneel, mentaal, relationeel en spiritueel) op een hoger niveau te brengen.

Dat brengt net als bij iedere tuinactiviteit investeringen (cursuskosten) met zich mee. Bij Eetbare natuurtuin “Inanna” heb je de mogelijkheid om een deel van je investering direct weer terug te verdienen door mee te werken met allerlei activiteiten in en om de tuin. Net zoals de natuur geen vaste planning kent, zijn de momenten waarop je in de tuin meewerkt flexibel in te zetten.

Tuinieren zit in onze genen. Onze voorouders wisten niet anders. Door technologische en maatschappelijke ontwikkelingen zijn we naar ons idee wat van het padje afgeraakt. Niet dat we bij Eetbare natuurtuin “Inanna” tegen techniek zijn (dankzij het Internet hebben we al menig tuinprobleem helder gekregen), maar zorgvuldiger en kritischer reflectie lijkt ons zinvol.