Coaching opvoeding en stemwerk

Kunstzinnige scholing voor jonge kinderen en hun opvoeders
Een traject gedurende twee jaar met als doel: genieten en contact maken, tot expressie komen, en spelenderwijs de taal, fantasie, muzikaliteit en creativiteit en beweeglijkheid ontwikkelen.
Zang en spel, kleur, beweging, vorm, oerbeelden dragen hier essentieel aan bij, evenals herhaling en eigen maken van beleving van rolmodellen, gebaren … woordspelletjes, en zangspelletjes.

Voor verschillende leeftijden is er een aangepast aanbod:
– Van schoot tot school voor moeder en kind 0 – 2 jaar
– Kabouterschool voor peuterspeelzaal van 2 – 4 jaar
– Sprookjesmand voor kleuterklas (groep 1 en 2) 4 – 6 jaar
– Voor leidsters en leerkrachten van KDV, PSZ en basisschool groep 1 en 2

Van schoot tot school voor moeder en kind 0 – 2 jaar
We zingen schootliedjes en tafelspelletjes, om samen met het kind tot spel komen …
Nederlandse cultuurliedjes, als voorbeelden voor nabootsing, beleven, doen, als middel voor opvoedingsondersteuning, en voor taalontwikkeling.
We sluiten op de laatste ochtend af met een feestje…en lekkers samen.

Kabouterschool voor peuterspeelzaal 2 – 4 jaar
Kringetje met vertelkabouter, hulp van mooie beelden, plaatjes en …..kabouter Sprokkel . We sluiten de laatste ochtend af met een feestje…en lekkers en moeders en opvoeders. Er komt een mooie seizoentafel…in de klas.

Sprookjesmand kleuters 4 – 7 jaar (2 x per week)
Creatieve middag 1 uur Vertelkabouter voor het seizoen in Sprookjesland.
Kringetje met Vertelkabouter, Ambachtspelletjes, en sprookjesspel: 1,5 uur, 6 – 8 weken.
De thema’s in kringetje via verhaal, en lied aangeraakt, komen in vrije spel terug … en krijgen vrolijke aandacht.

Leidsters KDV, PSZ, basisschool groep 1 en 2
Leidsters kinderopvang leren schootliedjes, en zangspelletjes
Peuterleidsters, leren de eenvoudige liedjes en gebaren, waardoor zij zich het projectmateriaal eigen kunnen maken.
De juf of meester aanwezig bij de les, leren de eenvoudige liedjes en gebaren, waardoor zij zich het projectmateriaal eigen kunnen maken. We sluiten de laatste les af met een feestje…en lekkers en moeders en opvoeders, peuter