ANBI

Naam Stichting Inanna
RSIN 853776581
Rechtsvorm Stichting
Bezoekadres

Hortensiastraat 2, 6832 AZ Arnhem

Website: http://stichtinginanna.nl

Doelstelling De stichting heeft als doel het bevorderen van emancipatie, participatie en integratie van moeders met jonge kinderen en hun jonge kinderen in prachtwijken met aandacht voor kunst, cultuur en natuur in opvoeding en samenleving.
Beleidsplan Projecten voor opvoedingsondersteuning realiseren met moeders en met opvoeders van jonge kinderen.
Bestuur Het bestuur bestaat uit ten minste één en ten hoogste zeven leden. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Bestuurders

A.P. Eland – voorzitter/penningmeester

A.A.M. Wagener – secretaris

Beloningsbeleid De bestuursleden ontvangen geen beloning.
Verslag activiteiten De activiteiten bestonden vooral uit voorbereidingen voor de projecten die passen binnen de doelstelling. Formuleren van beleid en projecten, netwerk opbouwen.
Financiën

In 2014 zijn geen projecten uitgevoerd met kosten en baten. Alle voorbereidingen vonden plaats op vrijwillige basis.

In 2015 is beleid ontwikkeld en zijn enkele mogelijke projectplannen besproken, echter nog zonder financieel resultaat. Het Eigen Vermogen is met € 112 gedaald tot € 374

  Baten 2015 Lasten 2015
 Tekort 112 Bankkosten 112
 Totaal 112 Totaal 112
Activa 31-12-2015

 Passiva 31-12-2015

Bank 475 Eigen Vermogen 374
Crediteuren 101
Totaal 475 Totaal 475