Home

Stichting Inanna zet kunst, natuur en cultuur in voor opvoedingsondersteuning.
‘It takes a village to raise a child’, zo luidt het van oorsprong Afrikaanse gezegde. Die ‘village’ wil Stichting Inanna op eigentijdse wijze weer laten ontstaan.
“Geen kind buiten spel!” Dit is het uitgangspunt van het nieuwe jeugdstelsel dat de komende jaren in Nederland wordt doorgevoerd.
De doelgroep van moeders met jonge kinderen heeft vaak geen opleiding als gevolg van het niet kunnen combineren van het moederschap met school en/of werk. Er is voor moeders met kleine kinderen, vanwege haar afstand tot de arbeidsmarkt, geen kinderopvang mogelijk. We kunnen en willen daar samen wat aan doen. Gelijke kansen op scholing en werk.
De Stichting Inanna wil door middel van projecten jonge moeders met jonge kinderen in hun eigen kracht brengen en er aan bijdragen dat ze zelf maatschappelijk weer kunnen meedoen en hun kind niet buiten spel komt te staan. Moeders creëren zo hun “eigen village”.